Generalitat de Catalunya

Aplicació dels Recursos Humans per a l'Administració
Accés amb usuari i contrasenya:
La contrasenya d’accés al portal distingeix entre majúscules i minúscules. En cas d’error d’accés, podeu accedir al servei d'autogestió de contrasenyes. Comproveu l'accés en majúscules abans de fer qualsevol acció de canvi de contrasenya.
 
Accés amb certificat: Entra
 


L'horari de servei d'ATRI és:
      de dilluns a divendres: de 8:00 h a 23:00 h
      de dissabte a diumenge: de 9:00 h a 21:00 h

Per tal d'evitar que aparegui el missatge que us demana l'acceptació del certificat a l'accedir al servei d'autogestió de contrasenyes, premeu aquest enllaç per a baixar-vos les claus públiques de CatCert.

El funcionament del portal ATRI ha estat validat pels navegadors Internet Explorer en versions 9, 10 i 11, Mozilla Firefox per versions 39 i 52 i per Google Chrome amb les versions 48 i 57.
No queda garantit el correcte funcionament de tots els serveis utilitzat altres navegadors o versions.